Aviz legal

În conformitate cu articolul 10 din Legea 365 din 7 iunie 2002, privind serviciile societății informaționale și comerțul electronic, EURO PREMOSA SRL, în calitate de proprietar al acestui site pune la dispozitia utilizatorilor următoarele informații generale:

EURO PREMOSA SRL, denumita in continuare PREMO, este o societate cu răspundere limitată înregistrată în Registrul Comerțului.

Datele sale de Identificare sunt:

EURO PREMOSA SRL
str. Aurel Popp, nr 2
SATU MARE
440012
TEL/FAX: +40-261-750-725

TERMENI DE UTILIZARE

1 – ACCESUL LA  PAGINA WEB:  Condițiile de acces la acest website sunt cele specificate mai jos. Acesta permite accesul liber si  gratuit la toate informațiile conținute în site-ul web.

2 – MODIFICĂRI ALE PAGINII șI ÎNTRERUPERI SAU ERORI DE ACCES: PREMOSA își rezervă dreptul de a face, în orice moment și fără preaviz, modificări și actualizări ale informațiilor conținute în pagina web, a configurației și prezentarii acesteia si a condițiilor de acces. De asemenea, PREMO nu garantează în nici un fel disponibilitatea și continuitatea funcționarii site-ului și a serviciilor, care pot suferi  întreruperi din motive independente de companie. Pe masura posibilitatilor, se va avertiza, de dinainte, cu privire la orice întrerupere a funcționarii pe care o poate suferi pagina web. PREMO isi declina orice responsabilitate pentru daunele si prejudiciile pe care indisponibilitatea site-ului le poate provoca utilizatorilor sau clienților.

3 – PROTECȚIA DATELOR PERSONALE SI UTILIZAREA COOKIE-URILOR: Datele personale colectate prin intermediul acestui website sunt tratate prin modul ca in oricare formă de colectare se vor colecta aceste date se  va specifice ca acestea sunt tratate  în conformitate cu cerințele prevazute in Legea 677/2001 , de Protectie a Datelor cu Caracter Personal

Acest site nu foloseste cookie-uri în timp ce navigați.

4 – PROPRIETATE INTELECTUALĂ SI INDUSTRIALA: Conținutul site-ului, imaginile, textele și datele, sunt proprietatea PREMO și numai ea are drepturi exclusive de a le exploata sub orice formă, și în special  drepturile de reproducere, distribuirea, comunicare publică și transformare, drepturi care se pot realiza numai cu acordul responsabililor acestui site. Intregul material este protejat de legea proprietății intelectuale și folosirea acestuia fara acord pot constuitui obiectul unor sanctiuni.